Word gids van dit portaal!

> overheid

Ministeries
- Algemene Zaken
- Binnenlandse Zaken en K
- Buitenlandse Zaken
- Defensie
- Economische Zaken
- Financien
- Grote Steden
- Justitie
- Landbouw Natuurbeheer Visserij
- Onderwijs Cultuur en Wetenschap
- Persberichten ministerraad
- Regering online
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Verkeer en Waterstaat
- VROM

Provincies
- Overzicht gegevens (!)
- Interprovinciaal overleg
- Provincies

Gemeenten
- Servicenormenin gemeenten (&)
- Atlas lokale lasten
- Brandveiligheid
- Burgerjaarverslagen
- Gemeenten
- Gemeenteraad.net
- GemNet
- Grote stedenbeleid
- Kerngegevens gemeenten
- Platform Kwaliteit gemeenten
- VIAG
- Virtuele gemeente
- VNG

Uitvoeringsinstellingen
- Belastingdienst
- Instellingen per ministerie
- Overheidswerk

Internationaal
- Europese Hof van Justitie
- Europese Unie
- IMF
- NAVO
- OECD
- Verenigde Naties (en)
- WHO (en)
- WTO (en)

Waterschappen
- Kaart met waterschappen (!)
- Amstel, Gooi en Vecht
- Groot Haarlemmermeer
- Hollandse eilanden
- Rivierenland (en)
- Scheldekwartier
- Unie van Waterschappen
- Waterschappen in Nederland

Overheid en burger
- Overheidnl burgers (!)
- Geschillen met de overheid
- Ombudsman
- Postbus 51
- Rekenschap

Poll
Hoe vind U dat het kabinet Balkenende 2 het tot nu toe doet?
Zeer goed
Goed
Matig
Slecht
Zeer slecht
Geen mening

Overheid en wetten
- Boetes
- Cie gelijke behandeling
- Geschillen
- Juridisch
- Klokkenluiders
- Onderwijsregelgeving
- Overzicht archiefwet- en regelgeving
- Sociale verzekeringen
- Wet in de maak
- Wetwegwijzer

Overheid en onderzoek
- Sociaal en Cultureel Planbureau (!)
- Centraal Bureau Statistiek
- Centraal Planbureau
- Coelo
- Eurostat
- Inst Onderzoek Overheidsuitgaven
- ISEO
- Nyfer
- Rekenkamer
- Rivm
- Sociale staat van NL
- WODC

Overheid en ICT
- Cie ICT en overheidscommunicatie
- Commissie ICT en de overheid
- Digitale trapveldjes
- ICT en onderwijs
- Kenniscenrtum Info. Bedrijfs.v Overheid
- Programmabureau ICT en overheid
- Rest ICT programmas

Link van de dag
WODC (NL) [Edit]
Categorie: Overheid en onderzoek
Beschrijving: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Criminaliteit Het WODC is een kenniscentrum dat onderzoek doet en documentatie verzamelt op justitiele beleidsterreinen

Actueel
- De Feedback Groep
- Overheidsinformatie
- Prinsjesdag
- Sociale staat van NL
- Toekomst intensieve veehouderij
- Veranderingen gezondheidszorg
- WRR advies media
- WRR advies waarden

Adviezen
- Cie Alders (volendam)
- Cie Docters van Leeuwen (ICT overheid)
- Cie Donner (wao)
- Cie Leijnse (Sociale zekerheid)
- Cie Oosting (enschede)
- Cie Snellen (GBA)
- Cie Tabaksblat (Governance)
- Cie Wallage (communicatie)
- Cie Wijffels (veehouderij)
- Cie Winsemius (economie 21e eeuw)

Adviesraden
- Adviescollege toets admin l
- Adviescolleges
- Adviesraad Internationale vraagstukken
- Adviesraad Wetenschap en Techno
- Algemene Energieraad
- Gezondheidsraad
- Onderwijsraad
- Raad Volksgezondheid en Zorg
- Raad openbaar bestuur
- Raad Verkeer en Waterstaat
- Raad voor de Cultuur
- Raad voor financiele verhoudingen
- RAWOO (en)
- RMNO (milieu en natuur)
- SER (sociaal economisch)
- WRR (Regeringsbeleid)

Beleidsexpertise
- Buitenlands beleid
- EFQM (en)
- Grote steden
- Handhaving
- Kwaliteitshandvesten
- Landbouw
- Overheidsloket2000
- Platteland vitaal
- Symbio6
- Verkeersveiligheid
- Wachtlijsten
- XPIN

Checklists
- Interactief beleid
- Kwaliteitshandvesten
- PPS
- Prestatiemeting

Toezicht
- AID
- Algemene Rekenkamer
- Autoriteit financiele markten
- Bouwfraude
- College bescherming persoonsgegevens
- Commissariaat vd Media
- De Nederlandse Bank
- Dienst Toezicht Energie
- Inspectie Cultuurbezit
- Inspectie Verkeer en Waterstaat (en)
- Inspectie Werk en Inkomen
- Keuringsdienst van Waren
- NMa mededinging
- Onderwijsinspectie
- OPTA (telecom en post)
- Pensioen en verzekeringskamer
- Raad v transportveiligheid
- STE effectenverkeer


Regering
- Aart Jan de Geus
- Cees Veerman
- Hans Hoogervorst
- Henk Kamp
- Jan Peter Balkenende
- Johan Remkes
- Maria van der Hoeven
- Piet Hein Donner
- Roelf de Boer

Parlement
- Jozias van Aartsen
- Karin Adelmund
- Mat Herben
- Sharon Dijksma
- Wien van den Brink
- Femke Halsema
- Kars Veling
- Klaas de Vries
- Maxime Verhagen
- Winny de Jong
- Wouter Bos

Politiek
- Dries van Agt
- Gerrit Zalm
- Hans Dijkstal
- Hans Wiegel
- Hilbrand Nawijn
- Jaap de Hoop Scheffer
- Jan Marijnissen
- Maruska Lestrade-Brouwer
- Pim Fortuyn
- Rudy Reker
- Ruud Lubbers (en)
- Thom de Graaf
- Wim Kok (en)
- Aloysia Jetten
- Andrť Rouvoet
- Annemarie Grewel
- Barend Biesheuvel
- Bas de Gaay Fortman
- Bas vd Vlies
- EugŤne Manders
Meer